SpStinet - vwpChiTiet

 

Bạc Liêu thành lập Quỹ phát triển khoa học - công nghệ

Bạc Liêu sẽ dành nguồn vốn ban đầu là 10 tỷ đồng để thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN).
 
Ra mắt Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: www.baclieu.gov.vn

Ông Vũ Văn Họa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, số tiền này được lấy từ ngân sách sự nghiệp khoa học và vốn được bổ sung ngân sách hàng năm của tỉnh.

Được thành lập  Quyết định số 2104/QĐ-UBND, Quỹ có chức năng hỗ trợ vốn để thực hiện nhiệm vụ KH-CN do tổ chức, cá nhân đề xuất; hoạt động vì mục đích bảo tồn vốn, bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận, hoạt động của Quỹ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KH-CN phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Quỹ còn được huy động vốn từ các nguồn khác như: đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các khoản thu từ hoạt động của Quỹ…

Giám đốc Sở KH-CN Huỳnh Minh Hoàng khẳng định, Quỹ sẽ tài trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần cho việc thực hiện các nhiệm vụ KH-CN.

Tài trợ không hoàn lại toàn phần cho việc thực hiện các nhiệm vụ KH-CN đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn; thực hiện nhiệm vụ KH-CN có triển vọng nhưng có tính rủi ro; xuất bản các công trình khoa học và công nghệ. Tài trợ một phần cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành, nghề, lĩnh vực tỉnh ưu tiên, khuyến khích; thực hiện dự án xây dựng quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng cho vay không tính lãi đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu KH-CN được tạo ra ở trong tỉnh; cho vay với lãi suất thấp đối với các dự án đổi mới công nghệ, chú trọng đến công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ tạo các sản phẩm có tính cạnh tranh cao.
 
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả