SpStinet - vwpChiTiet

 

Ngiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao

Đề tài do các tác giả Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Văn Tư (Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên) thực hiện với 55 bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị nội trú tràn dịch màng phổi do lao tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên.

Kết quả cho thấy, tràn dịch màng phổi do lao gặp nhiều nhất ở độ tuổi từ 18-40 tuổi. Tỷ lệ nam/nữ là 2,06. Đau ngực, ho, khó thở là những triệu chứng lâm sàng thường gặp và chiếm tỷ lệ cao trong nghiên cứu. Sốt thường về chiều chiếm 76,4%. Loại tràn dịch hầu hết là tự do gặp 98,2%. Mức độ tràn dịch chủ yếu là mức độ trung bình trở xuống gặp 81,5%. Tổng lượng dịch < 2000ml trong quá trình chọc hút chiếm 60%. AFB trong dịch màng phổi dương tính rất thấp, gặp 7,3%.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 11/2008)

Các tin khác: