SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu, ứng dụng đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng

Trong giai đoạn hiện nay, nước ta có nhu cầu rất lớn về năng lượng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Nguồn năng lượng có sẵn hiện nay không phải là vô tận, hơn thế nữa Việt Nam lại còn nhiều hạn chế trong việc khai thác, chế biến và phát triển các nguồn năng lượng mới thay cho nguồn năng lượng truyền thống.
Chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục phải bỏ ra một khoản chi phí lớn để nhập khẩu năng lượng. Bên cạnh đó, sử dụng năng lượng trong quá trình sản xuất của nước ta còn rất cao so với nhiều nước khác do công nghệ và thiết bị lạc hậu, quản lý chưa chặt chẽ dẫn tới lãng phí,…
Đối với chiếu sáng công cộng, các hệ thống hiện đang sử dụng công nghệ chiếu sáng thông thường tiêu tốn nhiều năng lượng mà hiệu quả kinh tế còn hạn chế. Để tiết kiệm năng lượng thường sử dụng giải pháp tình thế là cắt tiết giảm 50% số lượng đèn, hậu quả gây điểm sáng tối (hiệu ứng bậc thang) mất an toàn trong lưu thông và an ninh trật tự. Đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng” được triển khai nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bộ Công Thương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2008-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Đề tài đã được hội đồng khoa học công nghệ Tiền Giang nghiệm thu.
Kết quả cho thấy, với bộ đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời sẽ giúp tiết kiệm điện 3,36 KWh/đêm (khoảng 12 giờ), tương đương tiết kiệm khoảng 71,42% điện năng tiêu thụ. Tuy nhiên, độ rọi trung bình giảm 11% nhưng chất lượng chiếu sáng đồng đều hơn và vẫn đáp ứng TCXDVN 259:2001. Với hệ thống 25 trụ đèn LED thì điện năng tiết kiệm 383.250 kWh/năm, tương đương tiết kiệm chi phí 524,7 triệu đồng. Tuy nhiên, do trong quá trình hoạt động của hệ thống cần tốn chi phí bảo trì, bảo dưỡng nên tiết kiệm thực tế là 125 triệu đồng và giảm phát thải CO2 khoảng 161 tấn.
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 3/2012)

Các tin khác: