SpStinet - vwpChiTiet

 

Bắc Kạn: Kết quả bước đầu thực hiện đề tài “Phục tráng và phát triển giống lúa Khẩu Nua Lếch tại huyện Ngân Sơn”

Với mục tiêu là phục tráng và sản xuất được 5 tấn hạt giống Khẩu Nua Lếch đạt cấp nguyên chủng cung cấp cho sản xuất đại trà; hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác, bảo quản giống lúa Khẩu Nua lếch để nâng cao năng suất, chất lượng; từng bước nâng cao năng lực cho 40 hộ dân về sản xuất, bảo quản nguồn hạt giống lúa; xây dựng mô hình 10 ha canh tác lúa Khẩu Nua Lếch đã được phục tráng tăng năng suất 10% và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Từ tháng 10/2010, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc triển khai thực hiện đề tài “Phục tráng và phát triển giống lúa Khẩu Nua Lếch tại huyện Ngân Sơn”.
Sau hơn một năm thực hiện, đề tài đã điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, tiêu thụ giống lúa Khẩu Nua Lếch tại 10 thôn bản của xã Thượng Quan (mỗi thôn bản điều tra trung bình 30 hộ); xây dựng được thang tiêu chuẩn giống gốc cho giống lúa Khẩu Nua Lếch; sưu tầm, lựa chọn vật liệu khởi đầu, tiến hành đánh giá, lựa chọn ruộng lúa nếp Khẩu Nua Lếch vụ xuân năm 2011, không lẫn tạp ngoài đồng ruộng và đã thu mua được 200 kg giống phục vụ cho sản xuất vụ mùa; lấy mẫu thóc tiến hành phân tích các chỉ tiêu sản phẩm giống lúa Khẩu Nua Lếch; lựa chọn được 14 hộ thuộc 2 thôn Đông Van và Cò Luồng xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn diện tích 2,5 ha để xây dựng mô hình trong đó 0,5 ha cho ruộng phục tráng cá thể, 2 ha cho ruộng phục tráng quần thể (vụ mùa năm 2011) đã thu hoạch kết quả cho thấy: ở ruộng phục tráng cá thể từ 200 dòng đã chọn ban đầu, qua nghiên cứu loại bỏ đã chọn được 19 dòng ưu tú để làm vật liệu nghiên cứu và chọn lọc vụ tiếp theo. Đối với ruộng quần thể thu hoạch được 4,5 tấn thóc giống Khẩu Nua Lếch có phẩm cấp chất lượng cao. Toàn bộ lượng thóc giống này đã được phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn và Công ty thuốc lá chi nhánh Ngân Sơn thu mua để mở rộng ra sản xuất đại trà các xã trong huyện những năm tiếp theo.
LV (nguồn: TCHĐKH, 2/2012)

Các tin khác: