SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu xử lý hạn chế cháy cho vải bông dệt thoi

Nhóm tác giả Vũ Thị Hồng Khanh, Bùi Văn Huấn (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) thực hiện nghiên cứu công nghệ xử lý hạn chế cháy cho vải bông dệt thoi sử dụng cho mục đích dân dụng và chuyên dụng.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng chất hạn chế cháy Flame Retardant FR-CP để xử lý vải; nghiên cứu ảnh hưởng của 3 yếu tố nhiệt độ gia nhiệt, thời gian gia nhiệt và mức ép đến hiệu quả xử lý hạn chế cháy. Vải bông được xử lý hoàn tất qua các công đoạn ngâm ép, sấy trung gian, gia nhiệt, giặt và sấy khô, sử dụng hóa chất hạn chế cháy FR-CP, chất liên kết ngang melanin resin và các chất phụ trợ khác.

Kết quả cho thấy, thời gian gia nhiệt, nhiệt độ gia nhiệt và mức độ ép có ảnh hưởng rất lớn đến tính cháy và độ bền của vải bông sau xử lý và sau các lần giặt. Trong đó, thông số nhiệt độ gia nhiệt ảnh hưởng lớn nhất, sau đó tới thời gian gia nhiệt và cuối cùng là mức ép. Vải bông nghiên cứu được xử lý với các thông số công nghệ: nhiệt độ gia nhiệt 1700C, thời gian gia nhiệt 270 giây và mức ép 70% có khả năng hạn chế cháy tốt trong khi mức độ giảm độ bền đứt trong giới hạn chấp nhận được.

Công nghệ xử lý vải với các hóa chất phổ biến trên thị trường hiện nay sử dụng phương pháp ngâm ép sấy gia nhiệt nên rất phù hợp với công nghệ sản xuất tại các doanh nghiệp dệt may nước ta. Tuy nhiên, để áp dụng quy trình công nghệ của nghiên cứu này vào sản xuất công nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu với các dòng hóa chất chống cháy và nguyên liệu khác, cũng như thử nghiệm xử lý vải trên dây chuyền công nghiệp.
LV (nguồn: TC KH&CN các trường đại học kỹ thuật, số 97-2013)

Các tin khác: