SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu xây dựng một số chỉ tiêu độc chất lim loại nặng (Pb, Cd, Hg) trong môi trường đất đối với cây trồng nông nghiệp (lúa, rau)

Đề tài do các tác giả Lê Huy Bá, Võ Đình Long thực hiện nghiên cứu xây dựng một số chỉ tiêu độc chất kim loại nặng (Pb, Cd, Hg) trong môi trường đất đối với cây trồng nông nghiệp (lúa, rau).

Nhóm tác giả lấy mẫu đất xám tại khu vực xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM và đất phù sa lấy tại Gò Công Tây của Tiền Giang. Sau đó, xác lập mức độ ảnh hưởng của các ion kim loại nặng (Cd2+, Hg2+, Pb2+, As2+) đối với quá trình sinh trưởng, phát triển của một số loại cây trồng nông nghiệp; khả năng hấp thụ của các ion này đối với quá trình phát triển của các bộ phận khác: rễ, cây, thân, lá và trọng lượng khô của cây.
Kết quả cho thấy, khi môi trường đất bị ô nhiễm kim loại nặng có thể gây ra hai tác dụng kích thích hoặc kìm hãm sự phát triển của cây lúa và rau. Các giá trị nồng độ cực đại gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của thực vật thông qua khảo sát thực nghiệm tương đối sát với tiêu chuẩn kim loại nặng trong đất nông nghiệp hiện nay. Tuy nhiên có thể lấy giá trị Hg là 1,0 để làm giới hạn cho phép trong đất nông nghiệp. Ở các nồng độ giới hạn hàm lượng kim loại nặng tích lũy trong thân lá thực vật lớn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn cho phép hàm lượng kim loại nặng trong rau.

BH (Theo tạp chí KH&CN, số 6/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả