SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thông tin sàn giao dịch công nghệ trực tuyến

Ngày 6/8, Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN tổ chức hội thảo “Xây dựng mô hình chức năng của hệ thống quản lý (online) Sàn giao dịch công nghệ tại TP.HCM”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Hợp tác nghiên cứu với Sàn giao dịch Thượng Hải để xây dựng Sàn giao dịch công nghệ tại TP.HCM” thuộc Chương trình nghị định thư – hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc do Cục Công tác phía Nam thực hiện.

Theo đó, sàn giao dịch (SGD) là một thực thể trong hệ thống tổng thể liên kết các đơn vị hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN). Do đó, mô hình SGD cần được xây dựng trên quan điểm có sự kết nối với các đơn vị khác. Từ mô hình của Trung Quốc, nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình SGD TP.HCM (HTTE) với hệ thống SGD được tổ chức thành 3 cấp trung ương, thành phố và địa phương; HTTE là SGD cấp thành phố và hệ thống thông tin (HTTT)  cần được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu trao đổi từ các đơn vị kết nối, sẵn sàng cho việc xây dựng một cổng thông tin chung, qua đó người dùng có thể tra cứu được toàn bộ thông tin về các dự án CGCN được công bố của Việt Nam.
 

ThS. Vũ Quốc Dũng - đại diện nhóm nghiên cứu - trình bày tổng quát về mô hình HTTT (online) của SGD công nghệ. Ảnh: LV.
 
HTTT của HTTE gồm phần cứng, phần mềm, mạng kết nối, thông tin và con người. HTTT của HTTE cung cấp các thông tin phục vụ các hoạt động CGCN và các thông tin về các hoạt động nghiệp vụ giúp ban quản lý điều hành hoạt động sàn. Thông tin được xác định gồm các khối thông tin CGCN và thông tin quản lý điều hành. Có nhiều đối tượng với các vai trò và chức năng khác nhau cùng tham gia vào các hoạt động của sàn. Có thể chia các đối tượng này thành nhóm như bên cung, bên cầu, tổ chức quản lý nhà nước, giám sát, nội bộ sàn, mạng lưới CGCN, dịch vụ trung gian, đơn vị dịch vụ công, đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp, các sàn giao dịch quốc tế, người dùng...

Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu, để xây dựng một HTTT cung cấp các dịch vụ và chức năng cho các nhóm đối tượng trên cần có các nghiên cứu sâu hơn về tổ chức dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu cũng như quy trình nghiệp vụ, các chức năng cụ thể của HTTT. Không thể xây dựng ngay một hệ thống cung cấp tất cả các dịch vụ và chức năng cho tất cả các đối tượng tham gia. Theo kinh nghiệm phát triển HTTT của SGD Thượng Hải, HTTT phục vụ hoạt động và quản lý SGD công nghệ cần được hoàn thiện từng bước theo sự phát triển của SGD công nghệ. Quá trình xây dựng cần phải thực hiện theo một lộ trình và kế hoạch phát triển dài hạn phù hợp với sự phát triển của SGD công nghệ. Sàn cũng chỉ có thể tồn tại và phát triển được nếu tạo được và duy trì hiệu quả các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các nhóm đối tượng tham gia hệ thống với nhau.
Lam Vân

Các tin khác: