SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thiết bị tổng hợp bột nano TiO2 trong pha hơi

Đề tài do nhóm tác giả Cao Xuân Thắng, Phạm Đắc Dinh, Phạm Văn Thiêm (Trung tâm Giáo dục và Phát triển sắc kí, Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nhằm xây dựng mô hình hệ thống thiết bị phản ứng và khảo sát tỷ lệ cấu tử TiCl4/H2O, từ đó góp phần hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bột nano TiO2 theo phương pháp thủy phân trong pha hơi.

Bột nano TiO2 có ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp như làm chất màu, chất xúc tác quang hóa, chất vi điện cực đặc biệt ứng dụng trong việc xử lý môi trường. Quá trình tổng hợp bột nano TiO2 theo phương pháp thủy phân trong pha hơi (aerosol) với nguyên liệu đầu là TiCl4 có tính ưu việt trong việc tổng hợp ra lượng bột nano với số lượng lớn và khả năng ứng dụng trong công nghệ cao.
Qua quá trình thực nghiệm xây dựng mô hình hệ thống thiết bị tổng hợp bột nano TiO2 trong pha hơi, nhóm tác giả đã chế tạo được bột nano TiO2 kích thước từ 7-10nm. Tỉ lệ nồng độ thích hợp của nH2O/nTiCl4 là 25. Để có được công nghệ hoàn chỉnh sản xuất bột nano TiO2 thì cần nghiên cứu tiếp một số yếu tố công nghệ như: tỷ lệ cấu tử, nhiệt độ thủy phân, lưu lượng dòng hơi và các thông số cấu trúc của thiết bị.
BH (Theo Hóa học & Ứng dụng, số 8/08).

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả