SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hạn mức sử dụng năng lượng các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng phổ biến

Đề tài do ThS. Huỳnh Kim Tước (Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM, Sở KH&CN TP.HCM) thực hiện nhằm đề xuất một hệ thống tiêu chuẩn về hạn mức sử dụng năng lượng khả thi phù hợp điều kiện Việt Nam cho các sản phẩm, thiết bị công nghiệp, công nghệ sử dụng điện chính; trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn, xây dựng các giải pháp quản lý nhà nước liên quan đến các lĩnh vực nhập khẩu công nghệ, sản xuất/nhập khẩu thiết bị/sản phẩm, kinh doanh sản phẩm điện gia dụng và thiết bị điện.

Đề tài đã được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu và đánh giá loại khá vào ngày 18/1/2008. Ngày nay, an ninh năng lượng được xem là vấn đề quan trọng hàng đầu của nhiều nước trên thế giới. Trong chính sách an ninh năng lượng của một quốc gia, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xem là nội dung cơ bản vì tính khả thi và hiệu quả của nó. Có thể nói, tất cả các hoạt động xã hội đều liên quan đến năng lượng. Các đối tượng sử dụng năng lượng chính của một quốc gia là ngành công nghiệp, công trình xây dựng, khối dịch vụ, giao thông vận tải, hộ tiêu dùng… do vậy, chính sách tiết kiệm năng lượng cũng nhằm xác lập những hình thức phù hợp cho nhóm các đối tượng này. Một trong những chính sách phổ biến được nhiều nước trên thế giới sử dụng là chuyển đổi nhận thức người tiêu dùng về sử dụng thiết bị điện hiệu suất cao, hiệu quả năng lượng thông qua công cụ tem năng lượng.
Đề tài đã tiến hành khảo nghiệm và đề xuất hệ thống tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất cho các sản phẩm như tủ lạnh, bóng đèn, động cơ, điều hòa không khí, nồi cơm điện, quạt điện… Theo đó, để có thể triển khai tem năng lượng cần có những bước là khảo sát thị trường, đánh giá chủng loại và cấp độ hiệu suất năng lượng của sản phẩm điện trên thị trường; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cấp độ theo đặc thù sản phẩm; xây dựng phòng thí nghiệm kiểm định hiệu suất năng lượng; xây dựng hệ chính sách, thủ tục, quy trình đánh giá, công nhận và sử dụng tem năng lượng.
Để chính sách tem năng lượng sớm mang lại hiệu quả, đề tài kiến nghị cần sớm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thiết bị hiệu suất năng lượng nhằm hỗ trợ truyền thông, tư vấn người tiêu dùng, doanh nghiệp, hỗ trợ cập nhật và xây dựng tiêu chuẩn; triển khai hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng…; hỗ trợ thông tin pháp lý…; nghiên cứu và điều chỉnh phương án xây dựng tiêu chuẩn; sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho nhà sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thiết bị điện hiệu suất năng lượng cao.
Lam Vân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả