SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý chất thải rắn phát sinh trong quá trình làm sạch vỏ tàu (hạt Nix) ở tỉnh Khánh Hòa

Trong nghiên cứu này, các tác giả Lý Hạnh Thủy, Lê Huy Bá (Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh) đã đánh giá được thực trạng phát sinh, tình hình sử dụng hạt Nix và các ảnh hưởng của hạt Nix đến môi trường; đánh giá những tồn tại trong công tác quản lý hạt Nix và xây dựng được các giải pháp quản lý có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh Khánh Hòa.

Hạt Nix là sản phẩm phụ của quá trình tinh luyện đồng (xỉ đồng), có màu đen sáng và có cạnh cứng. Hạt Nix thô được tinh chế, phân loại để sử dụng làm vật liệu làm sạch bề mặt kim loại trước khi sơn. Việc sử dụng hạt Nix để làm sạch vỏ tàu ở tỉnh Khánh Hòa, điển hình tại nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS) đã và đang là vấn đề nóng về môi trường của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chất thải rắn phát sinh từ quá trình phun làm sạch vỏ tàu chủ yếu là hạt Nix. Với tổng lượng Nix thải phát sinh hơn 800.000 tấn đang tồn đọng tại kho chứa bên ngoài nhà máy HVS vẫn chưa có biện pháp quản lý và xử lý khả thi. Qua kết quả khảo sát các hộ dân thôn sát tường rào nhà máy và khu vực kho Nix cho thấy khi có gió to, bụi Nix từ kho chứa Nix thải vẫn phát tán ảnh hưởng đến môi trường và khu dân cư.

Hạt Nix không có tên trong danh sách các phế liệu được phép nhập, cấm hay hạn chế nhập khẩu; chưa thực hiện thu phí bảo vệ môi trường khi nhập khẩu và sử dụng hạt Nix. Ngoài ra, kết quả phân tích, nghiên cứu cho thấy, công tác quản lý môi trường của các cơ quan chức năng tuy đã thực hiện đúng quy định nhưng vẫn còn một số hạn chế; vì vậy, chưa giải quyết được điểm nóng về ô nhiễm môi trường đã gây bức xúc cho người dân trong nhiều năm qua.

Các giải pháp quản lý hạt Nix ở tỉnh Khánh Hòa được nhóm nghiên cứu đề xuất gồm 3 nhóm: khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý hạt Nix ở tỉnh Khánh Hòa (bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý đối với việc nhập khẩu và sử dụng hạt Nix, hướng dẫn cụ thể và làm rõ quyền hạn của các cấp trong quá trình nhập khẩu hạt Nix; nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường các cấp...); giải pháp kỹ thuật xử lý Nix thải phù hợp điều kiện thực tế ở tỉnh Khánh Hòa; giải pháp thay thế hạt Nix trong quá trình sửa chữa tàu.
LV (nguồn: Hội nghị KHCN ĐH Công nghiệp TP. HCM lần 5-2014)

Các tin khác: