SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu xác định giới tính bằng kỹ thuật PCR đa mồi

Đề tài do các tác giả Hà Phương Thư (Viện Khoa học vật liệu), Hà Thị Minh Thi, Nguyễn Viết Nhân (ĐH Y dược Huế) thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình PCR đa mồi để khuếch đại các đoạn gene SRY và ZFX/ZFY; đánh giá giá trị của kỹ thuật này trong việc xác định giới tính.
Quy trình PCR đa mồi được thực hiện với 2 cặp mồi tương ứng gene SRY và ZFX/ZFY, trong đó gene ZFX/ZFY được dùng làm chứng nội. Các mẫu DNA dùng trong thí nghiệm được chiết tách từ máu ngoại vi của 30 người tình nguyện đã có con cái, gồm 15 nam và 15 nữ.
Theo đó, kỹ thuật PCR đa mồi với việc sử dụng 2 cặp mồi tương ứng với gene SRY và ZFX/ZFY đã khuếch đại được các đoạn DNA thích hợp từ gene SRY và ZFX/ZFY, trong đó gene ZFX/ZFY được dùng làm chứng nội. Kỹ thuật PCR đa mồi này đủ điều kiện để ứng dụng trong xác định giới tính dựa trên việc đánh giá sự hiện diện của gene SRY.
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2-2009)

Các tin khác: