SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu vi khuẩn lam có độc và độc tố microcystins ở hồ Trị An (Đồng Nai) và hồ Núi Cốc (Thái Nguyên)

Đề tài do các tác giả Đào Thanh Sơn (Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP.HCM), Đỗ Hồng Lan Chi (ĐH Quốc gia TP.HCM), Dương Thị Thủy (Viện Công nghệ Môi trường Hà Nội) thực hiện quan trắc độc tố vi khuẩn lam, microcystins (MC) trong nước hồ Trị An (thuộc tỉnh Đồng Nai) và Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên). Đồng thời, mẫu vi khuẩn lam tạo váng và nở hoa cũng được thu và sử dụng cho việc phân tích độc tố.

Theo đó, hàm lượng MC trong nước ở hồ Núi Cốc lên đến 1,5 µg/L, là mối nguy hiểm cho người dân ở thành phố Thái Nguyên. Mặc dù hàm lượng độc tố trong nước hồ Trị An nằm trong mức an toàn theo quy định của WHO, sự hiện diện của MC trong nước vẫn tiềm tàng nguy cơ xấu cho sức khỏe người dân địa phương, vì họ sử dụng nước từ hồ cho sinh hoạt gia đình hàng ngày.

Từ mẫu tạo váng và nở hoa thu ở hai hồ Trị An và Núi Cốc, bốn đồng phân MC đã được xác định và một đồng phân chưa được biết. Trong đó hai đồng phân MC-LA và MC-LY là phát hiện mới cho Việt Nam. Giống vi khuẩn lam Microcystis ở hai hồ được xem là nguyên nhân sản sinh ra độc tố MC.
 
LV (nguồn: Kỷ yếu hội thảo KH ĐH Tôn Đức Thắng, 5/2012)

Các tin khác: