SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu về các loài cây làm thức ăn của loài bò tót (Bos Gaurus H. Smith, 1827) ở vườn quốc gia Cát Tiên

Đề tài do tác giả Phạm Hữu Khánh (Vườn Quốc gia Cát Tiên) thực hiện nhằm xác định thành phần loài và các loài cây thức ăn của loài bò tót ở VQG Cát Tiên và mức độ sử dụng, bộ phận sử dụng, sinh khối thức ăn ở một số sinh cảnh.

Theo đó, VQG Cát Tiên có sinh cảnh đa dạng, phù hợp với tập tính kiếm ăn của quần thể bò tót. Các loài cây thức ăn của bò tót ở VQG Cát Tiên phụ thuộc vào sinh cảnh, địa hình, kiểu rừng và theo mùa ở từng khu vực. Kết quả điều tra thức ăn của loài bò tót ở VQG Cát Tiên bước đầu đã xác định được 157 loài, thuộc 49 họ. Các loài thức ăn chủ yếu là các loài cỏ (57 loài, chiếm 36,31%); cây gỗ nhỏ 25 loài chiếm 15,93%; gỗ lớn 14 loài chiếm 8,92%; dây leo 9 loài chiếm 5,74% và khuyết thực vật 1 loài chiếm 0,64%. Sinh cảnh kiếm ăn thuận lợi của bò tót là ở vùng ven bàu, bán ngập, trảng cỏ vào mùa khô và sinh cảnh rừng tre nứa thuần loài, sinh cảnh rừng hỗn giao gỗ với các loài tre nứa vào mùa mưa. Bò tót chủ yếu ăn bộ phận lá (92%), cây các loài cỏ, cây bụi, cây gỗ nhỏ và măng tre các loại (5%). Tỷ lệ còn lại bò tót sử dụng kết hợp giữa măng và lá, lá và thân, lá và rễ. Hiện nay tình trạng bảo tồn bò tót và các sinh cảnh kiếm ăn của chúng ở VQG Cát Tiên đang đứng trước nhiều nguy cơ đe dọa, trong đó nổi bật là tình trạng khai thác lâm sản, săn bẫy trái phép động vật hoang dã, lấn chiếm đất rừng và chăn thả gia súc bừa bãi ở các khu vực dân cư giáp với VQG Cát Tiên. Nếu những tình trạng này không được kiểm soát và ngăn chặn kịp thời, công tác bảo tồn quần thể bò tót ở VQG này sẽ gây nên những hậu quả xấu không thể lường được.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 1/2009)

Các tin khác: