SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu và khảo sát mực nước dài ngày phục vụ công tác dự tính thủy triều hàng năm cho khu vực cảng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Dung Quất (Quảng Ngãi)

Đề tài do ThS. Trịnh Tuấn Đạt, TS. Nguyễn Tài Hợi (Trung tâm Hải văn) thực hiện. Trên cơ sở số liệu quan trắc mực nước tại Nghi Sơn và Dung Quất, tác giả trình bày các kết quả phân tích xử lý số liệu quan trắc về mực nước, kết quả phân tích điều hòa và dự tính thủy triều và một số kết luận về thủy triều tại hai cảng này.

Theo đó, các chuỗi số liệu quan trắc mực nước liên tục dài ngày (12 tháng) bằng máy tự động với độ tin cậy cao và khoảng thời gian đo 15 phút một số liệu tại hai cảng trọng điểm kinh tế nhà nước là Nghi Sơn và Dung Quất là các chuỗi số liệu đo dài ngày nhất từ trước đến nay bổ sung cho hai khu vực biển này. Các chuỗi số liệu mực nước này có thể đáp ứng được các yêu cầu nghiên cứu đặc trưng thủy triều và các mục đích nghiên cứu khác liên quan đến mực nước tại hai khu vực biển trên.

Các kết quả phân tích mực nước, phân tích điều hòa thủy triều 30 sóng thành phần, dự tính kiểm nghiệm mực nước triều cho hai cảng Nghi Sơn và Dung Quất cho thấy đủ cơ sở để đưa vào sản xuất bằng thủy triều hàng năm cho hai cảng này phục vụ giao thông cảng biển và phát triển kinh tế biển.
 
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 1/2012)

Các tin khác: