SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng xử từ biến của vật liệu xốp Expanded polystyrene (EPS)

Đề tài do các tác giả Trần Hữu Bằng (Khoa Xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM), Henry Wong . Leo thực hiện nghiên cứu ứng xử từ biến của vật liệu nhẹ EPS có khối lượng thể tích gần bằng 20kg/m3, một khối lượng thường được dùng trong các ứng dụng địa kỹ thuật…

Theo đó, EPS thể hiện tính chất từ biến và hiện tượng trễ từ một tính chất tiêu biểu của vật liệu đàn hồi nhớt. Kết quả đã tìm ra được hai mô hình phù hợp nhất có khả năng mô phỏng hiện tượng này, đó là mô hình cải tiến của Burger và mô hình Power model. Nghiên cứu cho thấy, biến dạng của EPS tăng với cùng một lực tác dụng, ảnh hưởng của nhiệt độ tới phần nhớt là nhiều hơn so với phần đàn hồi. Phần lớn biến dạng được sinh ra trong những ngày đầu tiên, biến dạng tổng và biến dạng tức thời tăng khi nhiệt độ tăng lên. Biến dạng tăng khi nhiệt độ tăng từ 230C lên 400C khi tải trọng tác dụng nhỏ hơn 40kPa. Quan hệ giữa log(ε) – log(t) là tuyến tính khi cấp độ tải nhỏ hơn 60kPa, khi tải trọng tác dụng lên tới 90kPa quan sát biểu đồ quan hệ giữa log(ε) - log(t) không còn tuyến tính nữa. 
LV (nguồn: TC Xây dựng, 1/2009)

Các tin khác: