SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu bê tông nhựa cấp phối hở cho lớp tạo nhám mặt đường có tốc độ cao

Đề tài do ThS.NCS Nguyễn Phước Minh (Bộ môn Đường bộ - Cơ sở 2- ĐH Giao thông vận tải) thực hiện nghiên cứu sử dụng lớp vật liệu bê tông nhựa cấp hở tạo nhám nhằm đa dạng vật liệu sử dụng cho lớp mặt trên các tuyến đường có tốc độ cao.

Sức chống trượt của mặt đường là một yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn cho xe chạy với vận tốc cao. Sức chống trượt hay độ nhám của mặt đường là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng khai thác của mặt đường bê tông nhựa và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn xe chạy.
Các kết quả nghiên cứu cho thấy, các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp vật liệu bê tông nhựa cấp phối hở tạo nhám đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đề ra, đối chứng với các chỉ tiêu nghiên cứu của vật liệu này đối với vật liệu lớp tạo nhám Novachip đã sử dụng trên công trường Sài Gòn – Trung Lương, hoặc lớp vật liệu VTO (Very Thin Overlay) ở sân bay Trà Nóc – Cần Thơ là khả quan.

Ngoài các chỉ tiêu kỹ thuật, tác giả cũng đánh giá khả năng thoát nước trên bề mặt lớp vật liệu này là khá tốt, điều này cho thấy khả năng thoát nước nhanh trên bề mặt của loại vật liệu nghiên cứu, có thể ứng dụng làm lớp mặt trên các tuyến có tốc độ cao tại những nơi có lượng mưa hàng năm lớn và thường xuyên. Với kết quả nghiên cứu đạt được trong phòng thí nghiệm và mẫu thử trên công trường, tác giả kiến nghị có thể sử dụng vật liệu này để thi công thí điểm trên một số tuyến đường có tốc độ cao, nhằm kiểm tra và đánh giá lâu dài cho loại vật liệu này. Việc pha trộn nhựa cũng giúp giải quyết bài toán giá thành loại vật liệu này. Hỗn hợp bê tông khi dùng nhựa pha trộn cho các thông số kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu đặt ra cho loại vật liệu lớp tạo nhám bê tông nhựa, qua đó có thể ứng dụng loại vật liệu này trên các tuyến đường có tốc độ cao trên các công trình đường bộ tại Việt Nam.
 
LV (nguồn: TC Cầu đường VN, số 3-2012)

Các tin khác: