SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi điều trị sỏi đường mật

Đề tài do các tác giả Lê Quốc Phong, Lê Mạnh Hà, Dương Mạnh Hùng, Phạm Như Hiệp, Lê Lộc thực hiện nhằm nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ định phẫu thuật nội soi lấy sỏi ở bệnh nhân sỏi đường mật; kết quả mở ống mật chủ lấy sỏi nội soi điều trị sỏi đường mật.
Nghiên cứu tiến hành từ tháng 1/2000 – 8/2010 với 152 bệnh nhân sỏi đường mật chính, phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi nội soi, có hoặc không kết hợp nội soi mềm và tán sỏi điện thủy lực tại bệnh viện Trung ương Huế.
Kết quả, tuổi trung bình 54,2 (22-84), 66 nam và 86 nữ, thời gian phẫu thuật trung bình là 135 phút, tai biến trong mổ 6/152, tai biến sau mổ 15/152, thời gian nằm viện trung bình 8,5 ngày (6-18 ngày). Qua đó cho thấy, phẫu thuật mở ống mật chủ nội soi điều trị sỏi đường mật chính an toàn và hiệu quả với tỷ lệ sạch sỏi cao, tai biến trong mổ và sau mổ thấp. Cần kết hợp với nội soi với nội soi đường mật bằng ống soi mềm, tán sỏi điện thủy lực cho kết quả khả quan hơn.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1-2011)

Các tin khác: