SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp huỳnh quang tia X (XRFA) để xác định chính xác nồng độ các chất làm biến tính vật liệu chế tạo thiết bị áp lực

Trên thế giới, công nghệ huỳnh quang tia X đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực. Sự ra đời và phát triển của công nghệ này là một thành tựu lớn của khoa học đương đại.

Việt Nam cũng đang được thừa hưởng thành tựu đó. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ huỳnh quang tia X chưa được sâu rộng do hạn chế về nguồn lực và thiết bị. Trước đòi hỏi bức thiết của nhu cầu thực tế, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu chế tạo vật liệu, thiết bị, công trình, nhóm nghiên cứu tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin do ThS. Nguyễn Thu Hiền dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp huỳnh quang tia X (XRFA) để xác định chính xác nồng độ các chất làm biến tính vật liệu chế tạo thiết bị áp lực” trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2015.

Đề tài nghiên cứu đã đáp ứng được các mục tiêu đặt ra:

- Xác định chính xác nồng độ các chất làm biến tính vật liệu chế tạo các bình áp lực, lò hơi, đường ống các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, hóa chất và các hệ thống  thiết bị áp suất cao.

- Đánh giá chất lượng tuổi thọ của một số thiết bị áp lực, lò hơi, đường ống các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, hóa chất.

Các mục tiêu trên được cụ thể hóa bằng việc:

- Làm chủ công nghệ huỳnh quang tia X, lắp ráp, tổ hợp thành công máy phân tích thành phần cầm tay DELTA, chế tạo hệ thống phân tích nhanh tại hiện trường.

- Xây dựng thành công bộ phần mềm tra cứu các mác vật liệu nhanh chóng và tiện lợi.

- Tạo ra bộ mẫu chuẩn đáp ứng cho việc hiệu chỉnh thiết bị phân tích.

Đề tài cũng mang lại cho Trung tâm thử nghiệm một máy phân tích thành phần cầm tay DELTA, hệ thống tự động phân tích nhanh, một bộ gồm 9 mẫu chuẩn có chứa các chất biến tính và phần mềm tra cứu mác thép. Các sản phẩm này một phần đã giúp ích cho công việc của Trung tâm cũng như là đáp ứng yêu cầu cho các khách hàng là các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và hóa chất có quan tâm đến việc xác định thành phần vật liệu trong các nhà máy để phục vụ việc sửa chữa đại tu hay nghiệm thu các công trình mới đưa vào sử dụng. Đánh giá chất lượng, tuổi thọ của một số thiết bị áp lực, lò hơi, đường ống các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, hóa chất sau quá trình sử dụng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: