SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng ngay tại doanh nghiệp

Năm 2009, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM đã triển khai 321 đề tài, dự án  khoa học và công nghệ, trong đó đã tổ chức nghiệm thu được 131 đề tài và 03 dự án nghiên cứu khoa học, số còn lại đang thực hiện. Tỷ lệ ứng dụng sau nghiệm thu là 74,62% (được ứng dụng thực tế ngay sau nghiệm thu chiếm 26,11%, kết quả nghiên cứu được đưa thành lý thuyết áp dụng, làm tài liệu tham khảo nhiều lần, trích đăng trên tạp chí chuyên ngành chiếm 48,52%). Sau đây là một số kết quả nghiên cứu được các doanh nghiệp ứng dụng ngay trong sản xuất:

1. Nghiên cứu giải pháp thông gió làm mát đoạn nhiệt áp lực dương để chống nóng, cải thiện môi trường.
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Bùi Sỹ Lý, Viện Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động; địa chỉ: 314 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Nội dung nghiên cứu để thiết kế chế tạo thiết bị làm mát đoạn nhiệt áp lực dương có khả năng ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện đầu tư của nhiều cơ sở sản xuất, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nhiệt và đảm bảo điều kiện lao động cho công nhân.
Kết quả nghiên cứu được ứng dụng thử nghiệm tại công ty TNHH Linh Phong (chuyên sản xuất giấy) và được đánh giá cao. Kết quả nghiên cứu này có thể triển khai ứng dụng  cho các cơ sở sản xuất khác.
Đọc tiếp..
VŨ TÙNG

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả