SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng mặt đường bê tông xi măng ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Hữu Trí, ThS. Lê Anh Tuấn, PSG.TS. Vũ Đức Chính (Viện KH&CN Giao thông vận tải) thực hiện nghiên cứu về mặt đường bê tông xi măng (BTXM) ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Nhóm tác giả đã cập nhật một số thông tin về xu thế phát triển mặt đường BTXM trên thế giới, nêu lên những đặc điểm về vật liệu, kết cấu, công nghệ thi công và sửa chữa nâng cấp mặt đường BTXM; đánh giá thực trạng về thiết kế, thi công, nghiệm thu và khai thác mặt đường BTXM trong giai đoạn hiện nay…

Theo đó, mặt đường BTXM là một trong hai loại mặt đường chủ yếu dùng trong xây dựng đường ô tô các cấp và sân bay ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam. Tỷ trọng nói chung về mặt đường BTXM so với mặt đường các loại khác là không lớn. Do có lợi thế về tuổi thọ và công nghệ xây dựng ngày càng có nhiều tiến bộ nên mặt đường BTXM đang được các nước sử dụng nhiều cho các đường cấp cao, đường cao tốc và sân bay. Phạm vi áp dụng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: mặt đường BTXM phân tấm, không cốt thép cho tất cả các cấp đường và sân bay; mặt đường BTXM lưới thép cho đường cấp cao, sân bay và những khu vực thời tiết khắc nghiệt; mặt đường BTXM cốt thép liên tục cho đường cấp cao, đường cao tốc và sân bay; mặt đường BTXM lu lèn cho các loại đường cấp cao thứ yếu và đường nông thôn, đường miền núi.

Ở Việt Nam đã xây dựng mặt đường BTXM từ những năm 1975 nhưng khối lượng và kinh nghiệm xây dựng chưa nhiều. Cần có những bổ sung hoàn thiện về tiêu chuẩn thiết kế và thi công, kiểm tra nghiệm thu mặt đường BTXM và các lớp móng gia cố xi măng trước khi triển khai thi công đại trà. Cần tăng cường công tác quản lý chất lượng từ thiết kế, công nghệ và thiết bị thi công theo hướng đồng bộ, tư vấn giám sát và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Cần có chủ trương khuyến khích thiết kế và xây dựng mặt đường ô tô theo hướng sử dụng các lớp móng đường ô tô các cấp (kể cả cứng và mềm) là các lớp vật liệu gia cố xi măng…
 
LV (nguồn: TC Cầu đường VN, số 3-2009)

Các tin khác: