SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng mặt đường bán mềm cho xây dựng mặt đường cao cấp ở Việt Nam

Đề tài do TS. Đào Văn Đồng (Viện Khoa học và Công nghệ xây dựng giao thông, ĐH Giao thông vận tải) thực hiện nghiên cứu về mặt đường bán mềm và khả năng ứng dụng hiệu quả cho xây dựng giao thông ở Việt Nam.
Thông qua những phân tích về cơ sở khoa học, vật liệu và công nghệ chế tạo cho thấy, mặt đường bán mềm là loại mặt đường hỗn hợp kết hợp sử dụng đồng thời 2 chất kết dính truyền thống là bitum và xi măng. Thông qua phương pháp chế tạo đặc biệt mặt đường bán mềm phát huy được các ưu điểm về khả năng chịu lực, chịu biến dạng của mặt đường cứng và mặt đường mềm truyền thống. Mặt đường bán mềm khắc phục được các nhược điểm về khả năng chịu nhiệt - ẩm, biến dạng nứt, mức độ liền khối cũng như tiến độ thi công của hai loại mặt đường truyền thống nêu trên. Cường độ nén của mặt đường bán mềm lón hơn ít nhất 5 lần so với mặt đường mềm. Điều này cho phép tăng khả năng chịu lực của mặt đường, nhất là vào mùa nóng ở điều kiện Việt Nam. Các nghiên cứu đầy đủ và toàn diện để hoàn chỉnh cơ sở lý thuyết, quy trình thiết kế và công nghệ thi công mặt đường bán mềm cần sớm được quan tâm để có thể áp dụng cho các dự án xây dựng đường trong những năm tiếp theo ở Việt Nam.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 5/2011)

Các tin khác: