SpStinet - vwpChiTiet

 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhân rộng mô hình thông tin điện tử KH&CN

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức nghiệm thu dự án: “Nhân rộng mô hình thông tin điện tử KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” do  KS. Nguyễn Kim Trường làm chủ nhiệm dự án.
Dự án này nhằm giúp nông dân trong tỉnh có kiến thức và kỹ năng tin học để tìm kiếm thông tin bổ ích từ internet, từ thư viện điện tử và nguồn tài liệu phong phú tại trạm thông tin KH&CN để ứng dụng vào đời sống, sản xuất, đồng thời cập nhật các kết quả đã có vào cơ sở dữ liệu phục vụ chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Tam nông.
Hoạt động của trạm thông tin điện tử giúp nâng cao dân trí, quảng bá hình ảnh về các sản phẩm là thế mạnh của địa phương, tiếp cận nhanh nguồn tài liệu kỹ thuật sản xuất - canh tác - nuôi trồng - chế biến - giá cả thị trường - văn hóa - giáo dục để áp dụng vào sản xuất và đời sống từ quy mô hộ gia đình, đồng thời cũng là một kênh thông tin quan trọng phục vụ lãnh đạo xã/phường.
Hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá dự án “Nhân rộng mô hình thông tin điện tử KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” là mô hình thiết thực. Mô hình cần được nhân rộng tới các xã khác trong tỉnh để đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân trong sản xuất và đời sống.
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 3/2012)

Các tin khác: