SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Novachip trong xây dựng kết cấu lớp mặt chịu tải của áo đường mềm trong các công trình xây dựng

Đề tài do TSKH. Trần Quang Hạ và KS. Nguyễn Tuyển Giáp thực hiện.
Theo đó, công nghệ Novachip sử dụng trong xây dựng kết mặt đường có nhiều tính ưu việt nên được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Qua kết quả nghiên cứu và thực nghiệm cho thấy, có thể ứng dụng vào thiết kế lớp mặt kết cấu áo đường mềm ở nước ta. Bằng tiến hành thí nghiệm theo phương pháp Marshall đã cho kết quả xác định được các chỉ tiêu kỹ thuật cho loại bê tông nhựa Novachip polymer và bê tông nhựa Novachip 60/70 và sử dụng phương pháp con lắc Anh để xác định tính chất mặt đường về sức kháng trượt và độ nhám mặt đường ô tô của nước ta. Kết quả cho thấy, các tiêu chuẩn kỹ thuật thực nghiệm phù hợp với yêu cầu thiết kế cấu tạo của mặt đường mềm như độ bền, độ nhám và một số tính chất khác. Đặc biệt khi cần thiết công nghệ này còn được sử dụng trong việc nâng cấp cải tạo mặt đường cũ, cải tạo các tuyến đường giao thông. Công nghệ này cũng được ứng dụng cho thiết kế đường cao tốc, đường trục chính đô thị với sử dụng nhựa đường polymer cho hỗn hợp bê tông nhựa Novachip thì các đặc tính độ bền tốt hơn. Tuy nhiên công nghệ này cần được thử nghiệm thực tế để đánh giá về sự làm việc của lớp mặt bê tông nhựa Novachip và tuổi thọ kết cấu áo đường.
LV (nguồn: TC Cầu đường, số 5-2011)  

Các tin khác: