SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cọc đất gia cố xi măng trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam

Đề tài do ThS. Nguyễn Việt Hùng (Ban Quản lý dự án 1) thực hiện. Các giải pháp ứng dụng công nghệ mới gồm bấc thấm, đất có cốt, cọc đất gia cố.
Cọc đất gia cố là đưa các chất gia cố vô cơ (vôi, xi măng) vào đất, các quá trình phản ứng hóa học sẽ tạo nên mối liên kết kiến trúc mới trong đất, các mối liên kết này khá bền vững, đồng thời độ chặt của đất cũng tăng lên… Thực tế, công nghệ này được thực hiện nhờ thiết bị đưa vôi/xi măng vào trong đất và được trộn tạo ra cọc đất xi măng hay đất vôi, có 2 phương pháp thi công là trộn khô và trộn ướt.
Theo kinh nghiệm gần đây của các chuyên gia Trung Quốc, Nhật Bản, công nghệ cọc đất gia cố xi măng được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả để nâng cao sức chịu tải của nền đất yếu trong các công trình xây dựng nói chung và đặc biệt ở nền đường đắp cao trên đất yếu khi xây dựng đường cao tốc. Trong vòng 5-10 năm qua ở Việt Nam đã sử dụng trong một số công trình xây dựng dân dụng và giao thông cho thấy cọc đất gia cố xi măng có hiệu quả tốt, độ tin cậy cao. Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam là việc làm cấp thiết.
LV (nguồn: TC Cầu đường VN, số 1+2-2011) 

Các tin khác: