SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải từ cơ sở chế biến tương chao và nước chấm Tân Hiệp Hương

Nhằm góp phần vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước gây ra do các cơ sở chế biến thực phẩm nói chung và các cơ sở sản xuất tương chao, nước chấm nói riêng, tác giả Phùng Chí Sỹ (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường) đã tiến hành nghiên cứu xử lý nước thải từ cơ sở chế biến tương chao và nước chấm Tân Hiệp Hưng tại ấp Tân Vinh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở sử dụng các chế phẩm vi sinh.


Hình minh họa.

Kết quả nghiên cứu xử lý nước thải chế biến tương chao và nước chấm có chứa hàm lượng muối, chất hữu cơ cao bao gồm 3 thí nghiệm: lựa chọn chế phẩm vi sinh sử dụng; xem xét khả năng phân hủy chất hữu cơ của vi sinh đã được chọn lựa trong điều kiện kỵ khí; đánh giá khả năng phân hủy chất hữu cơ của vi sinh đã được chọn lựa trong điều kiện hiếu khí. 

Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy hiệu suất xử lý chất hữu cơ khá cao khi áp dụng các chế phẩm vi sinh B500HV, B120HV. Kết quả nghiên cứu đã được triển khai thực tế tại cơ sở sản xuất tương chao và nước chấm Tân Hiệp Hương. Đây là một phần kết quả của đề tài nghiên cứu cấp nhà nước “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp vệ sinh môi trường khả thi trong và sau lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long” do tác giả Phùng Chí Sỹ làm chủ nhiệm.
 
LV (nguồn: Kỷ yếu hội thảo KH ĐH Tôn Đức Thắng, 5/2012)

Các tin khác: