SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng và tính toán mođun đàn hồi tương đương trong kết cấu áo đường hệ hai lớp

Đề tài do ThS Nguyễn Văn Đoàn, ThS Nguyễn Hoàng Long, PGS.TS Phạm Cao Thắng thực hiện nhằm làm sáng tỏ thêm sự làm việc của kết cấu hệ hai lớp qua kết quả tính toán trạng thái ứng suất – biến dạng trong kết cấu áo đường.

Qua phân tích các bài toán cụ thể, đề tài cho thấy bức tranh rõ nét về trạng thái ứng suất – biến dạng của kết cấu áo đường. khi xuống độ sâu từ 1,2m đến 1,5m thì ứng suất nén theo phương thẳng đứng giảm nhanh còn ứng suất biến dạng giảm xuống 0,2-0,25 daN/cm3. Trị số này rất nhỏ so với cường độ đất nền đường. Vì thế, tác động của tải trọng bánh xe chủ yếu ở phạm vi độ sâu 1,2-1,5 m. Dưới phạm vi này, ảnh hưởng của tải trọng bánh xe là không đáng kể.
Môđun đàn hồi tương đương hệ hai lớp tính toán theo công thức cho kết quả tương đối chính xác, được thể hiện dưới dạng công thức đơn giản, tiện lợi cho tính toán trên máy tính điện tử, trong nghiên cứu…

BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 3/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả