SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất dạng homoisoflavone từ Paeonol

Từ tháng 01/2011 đến tháng 03/2015, nhóm nghiên cứu tại Viện Hoá sinh biển do TS. Hoàng Lê Tuấn Anh làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất dạng homoisoflavone từ Paeonol”.

Để thực hiện đề tài, các nhà khoa học đã áp dụng hai phương pháp sau: một là phương pháp nghiên cứu cấu trúc hóa học của các hoạt chất được xác định bằng các phương pháp phổ kết hợp như phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ khối lượng và phổ cộng hưởng từ hạt nhân; hai là đánh giá hoạt tính gây độc tế bào, cụ thể là phương pháp thử hoạt tính ức chế phát triển tế bào ung thư nuôi cấy in vitro trên một trong những dòng tế bào ung thư ở người như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan, ung thư phổi…

Đề tài nghiên cứu đã thu được một số kết quả nổi bật như sau:
- Thu thập và phân lập peaonol: thu mua 30kg Xích thược và tiến hành phân lập, tinh chế được 50g peaonol dùng làm chất đầu trong chuỗi phản ứng. Hợp chất peaonol phân lập được kiểm tra lại bằng cách chấm so sánh hợp chất peaonol chuẩn trên cùng một bản sắc ký lớp mỏng (2 hợp chất có cùng giá trị Rf). Ngoài ra, để tăng độ chính xác, nhóm nghiên cứu còn kiểm tra lại bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân.
- Tổng hợp 30 chất dẫn xuất homoisoflavone: Tổng hợp chất trung gian 3-formylchromone (2) từ peaonol theo 2 phương pháp khác nhau.
- Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào với một trong số các dòng tế bào ung thư. Kết quả xác định hoạt tính gây độc tế bào trên dòng tế bào ung thư vú MCF7, tế bào ung thư phổi LU-1, tế bào ung thư biểu mô KB, tế bào ung thư gan HepG2, tế bào ung thư đại tràng SW480, tế bào ung thư máu cấp tính HL-60, tế bào ung thư tiền liệt tuyến LNCaP, tế bào ung thư phổi LLC cho thấy các chất 3, 13, 26 có hoạt tính mạnh nhất và đồng đều nhất so với các mẫu còn lại.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: