SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MCM-41 với nguồn oxit silic được điều chế từ vỏ trấu

Đề tài do nhóm tác giả Phạm Đình Dũ (Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum), Võ Thị Thanh Châu (trường THPT Ba Gia - Quảng Ngãi), Đinh Quang Khiếu, Trần Thị Thái Hòa (Đại học khoa học – Đại học Huế) thực hiện nhằm nghiên cứu tổng hợp vật liệu MCM-41 với nguồn oxit silic được điều chế từ vỏ trấu nhằm mục đích nâng cao khả năng sử dụng của vỏ trấu và hạ giá thành vật liệu mao quản trung bình (MQTB).

Nghiên cứu cho thấy, vỏ trấu chứa một hàm lượng đáng kể oxit kim loại (9,92%) trong đó SiO2 chiếm đến 99,18% về khối lượng thành phần các oxit kim loại. Để điều chế SiO2từ vỏ trấu để thu được SiO2tinh khiết bằng dung dịch NaOH, đề tài tiến hành nung ở nhiệt độ 5500C.
Qua thực nghiệm nhóm tác giả đã tổng hợp được vật liệu MCM-41 với nguồn oxit silic được điều chế từ vỏ trấu. Các mẫu MCM-41 tổng hợp có cấu trúc lục lăng đều đặn, diện tích bề mặt cao. Oxit silic được điều chế từ vỏ trấu có thể thay thế các alkoxit thương mại đắt tiền để tổng hợp các vật liệu mao quản trung khác.

BH (Theo tạp chí Hóa học &Ứng dụng, số 5/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả