SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu nano ZnO ứng dụng trong quá trình loại hydrogen sulfide trong khí tự nhiên

Đề tài do nhóm tác giả Đỗ Mạnh Hùng, Vũ Thị Thu Hà… (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (ĐH Công nghiệp Việt Trì) thực hiện nhằm chế tạo vật liệu hấp thụ nano ZnO có khả năng xử lý H2S trong khí có diện tích bề mặt riêng lớn, độ xốp cao, có cấu trúc nano để giảm hiện tượng vật liệu hấp thụ bị mất hoạt tính đột ngột nếu hàm lượng H2S quá cao và có thể làm việc ở vùng nhiệt độ thấp (không quá 3500C) nhằm tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu quả của cả quá trình.

Kết quả đã tổng hợp thành công các vật liệu ZnO nano có độ tinh thể cao, có diện tích bề mặt riêng và thể tích lỗ xốp lớn. Đã khảo sát và đánh giá khả năng hấp thụ loại bỏ H2S trong dòng khí trên các vật liệu ZnO. So sánh với mẫu đối chứng công nghiệp cho thấy, các mẫu nano ZnO tổng hợp được có khả năng hấp thụ H2S cao hơn hẳn.
LV (nguồn: TC Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN VN, 4AB51-2013)

Các tin khác: