SpStinet - vwpChiTiet

 

Liên kết đẩy mạnh hoạt động KH&CN phục vụ phát triển KT-XH vùng ĐBSCL

Ngày 27/5/2010 tại Trà Vinh, Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Liên kết đẩy mạnh hoạt động KH&CN phục vụ phát triển KT-XH vùng ĐBSCL”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo và đại diện của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND cùng các sở, ban ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp... của các tỉnh trong vùng ĐBSCL.

ĐBSCL là vùng có tiềm năng và thế mạnh để phát triển nông - ngư nghiệp. Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng ước đạt 10,08% (cả nước là 5,2%), thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 950 USD/người/năm (tăng hơn 9,3% so với năm 2008), giá trị sản xuất toàn vùng ước đạt gần 303.000 tỷ đồng (tăng 11,5% so với năm 2008)...

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ĐBSCL cũng phải đối mặt với những khó khăn và thách thức cơ bản như: nguồn lợi thuỷ sản có nguy cơ cạn kiệt, tình trạng xâm thực mặn sâu vào nội đồng, hạn hán và mưa lũ. Bên cạnh đó, tình trạng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn manh mún, chất lượng nguồn nhân lực KH&CN của vùng còn thấp, tình trạng phát triển thiếu quy hoạch đã ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm, hàng hóa trong vùng...

 Các đại biểu tham dự hội thảo đã được nghe một số báo cáo nổi bật như: mô hình thử nghiệm liên kết sản xuất lúa giống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân (của Sở KH&CN Trà Vinh); nghiên cứu cây ăn quả gắn với hợp tác chuyển giao cho doanh nghiệp (Viện Cây ăn quả miền Nam); ứng dụng khí ozone trong bảo quản trái cam sành sau thu hoạch ở ĐBSCL (Đại học Cần Thơ); cơ hội cho nghiên cứu và phát triển các hợp chất cao phân tử linh hoạt dùng trong công nghệ CTP (Công ty Mỹ Lan)...

 Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đánh giá cao những kết quả mà hoạt động KH&CN của vùng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, để ĐBSCL phát triển bền vững, cần phải gắn phát triển kết cấu hạ tầng với phát triển KH&CN, chú trọng phát triển nguồn nhân lực KH&CN, tăng cường mối liên hệ và sự gắn kết chặt chẽ giữa “bốn nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp), chủ động đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất... nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở vùng.


TH(tchdkh.org.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả