SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất eugenol và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng.

Trong đề tài nghiên cứu này, nhóm tác giả Phạm Văn Hoan (Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội) và Lê Xuân Quế (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới) tiến hành nghiên cứu, tổng hợp một số dẫn xuất eugenol, bắt đầu từ hợp chất đơn giản axit eugenoxiaxetic và khả năng ứng dụng của chúng làm chất ức chế ăn mòn kim loại trong môi trường kiềm, bảo vệ cốt thép bê tông trong các công trình xây dựng ven biển.

Nhóm nghiên cứu đã chiết tách được 4 dẫn xuất của eugenol là axit eugenoxiaxetic (M1), eugenoxiaxetyl-hiđrazin (M2), 4-eugenoxiaxetylthiosemi-cacbazit (M3) và 5-eugeno-ximetylen-2-mecapto-1,3,4-thiađiazol (M4) từ tinh dầu hương nhu. Các chất dẫn xuất được tổng hợp với hiệu suất đạt trên 45%, được tinh chế với độ kết tinh cao, có các phổ ngoại và cộng hưởng từ đặc trưng. Phương pháp phân cực thế tĩnh (PS) được áp dụng để nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn của các dẫn xuất tổng hợp được. Kết quả cho thấy, các dẫn xuất đều có khả năng ức chế ăn mòn thép xây dựng trong môi trường kiềm NaOH 0,1 N có ion Cl- (NaCl 5 %) đến hơn 70%. Đặc biệt dẫn xuất M1 và M2 có khả năng ức chế ăn mòn cao nhất, làm giảm đến 90% tốc độ hòa tan anot.
HT (theo Tạp chí Hóa học T.45-5/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả