SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tổng hợp biodizel từ dầu đậu nành trên xúc tác NaOH/MgO

Đề tài do tác giả Nguyễn Văn Thanh, Bùi Công Mạnh, Đinh Thị Ngọ, Đào Văn Tường (Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nhằm tạo ra xúc tác NaOH/MgO để lọc tách các sản phẩm hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đề tài tiến hành điều chế MgO từ các nguồn: Mg(OH)2; MgCO3; Mg(NO3)2 được nung ở cùng 10000C. Cụ thể, lấy 100gam Mg(OH)2; MgCO3; Mg(NO3)2 cho vào 3 bát sứ và đưa vào lò nung. Sau đó, gia nhiệt lò nung đến 10000C. Sau 4 giờ, tắt lò nung, lấy bát nung ra và cho ngay vào bình hút ẩm để nguội. MgO thu được bằng các nguồn này sẽ cho độ tinh khiết cao. Vì xúc tác MgO có hoạt tính thấp nên nhóm tác giả tiến hành hoạt hóa xúc tác MgO bằng NaOH. Cụ thể lấy 20g NaOH hòa tan trong 100ml nước, tiếp tục hòa trộn đều với 80g MgO để trong 24 giờ. Sau đó cô cạn hỗn hợp đến hết nước và nung ở 4000C trong thời gian 4 giờ. Cuối cùng thu được xúc tác NaOH/MgO.
Sau khi tổng hợp biodizel trên xúc tác NaOH/MgO và tái sinh xúc tác, tác giả đưa ra các điều kiện tối ưu để điều chế xúc tác NaOH/MgO từ nguyên liệu Mg(OH)2. Cụ thể, nhiệt độ nung là 10000C, đưa NaOH lên MgO với tỉ lệ 20% về khối lượng, sau đó nung ở 4000C trong thời gian 4 giờ. Điều kiện tối ưu cho phản ứng tổng hợp biodizel là: 100ml dầu đậu nành, 30ml metanol, 2 g xúc tác, nhiệt độ 600C, tốc độ khuấy là 600 vòng/phút, thời gian phản ứng là 5 giờ. Với các điều kiện đó hiệu suất đạt 85%. Sau khi tái sử dụng xúc tác 3 lần thì hiệu suất giảm.

BH (theo Tạp chí Hóa học, số 2/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả