SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tổn thương của hội chứng Gougerot-Sjogren kết hợp với luput ban đỏ hệ thống

Đề tài do tác giả Nguyễn Vĩnh Ngọc (bộ môn Nội tổng hợp – ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm mô tả đặc điểm khô mắt của hội chứng Gougerot-Sjogren (HC GS) kết hợp với luput ban đỏ hệ thống (luput); mô tả các tổn thương mắt khác trong HC GS kết hợp với luput

Nghiên cứu tiến hành với 96 bệnh nhân (BN) luput được chẩn đoán theo tiêu chuẩn ACR 1997, điều trị nội trú tại khoa Xương khớp Bệnh viện Bạch Mai, trong thời gian từ 10/1998 đến 5/2003. Các BN được chia làm 2 nhóm gồm nhóm 1 (31 BN luput, mắc HC GS được chẩn đoán theo tiêu chuẩn liên hiệp châu Âu 1993) và nhóm 2 (65 BN luput không mắc HC GS).
Kết quả cho thấy, về đặc điểm khô mắt của hội chứng HC GS kết hợp với luput, có ít nhất 1 triệu chứng cơ năng mắt là 80,6%, trong đó thường gặp giảm thị lực (58,1%), khô mắt (54,9%), cảm giác chói loá mắt (54,8%), cảm giác màn che (35,5%), khó khăn chớp mắt (38,7%), cảm giác vật lạ (35,4%), không có nước mắt (15,1%), cao hơn nhóm BN luput đơn thuần có ý nghĩa thống kê. Có ít nhất 1 tiêu chuẩn lâm sàng mắt theo tiêu chuẩn châu Âu 1993 (45,2%), trong đó cảm giác khô mắt > 3 tháng là 41,9%, cảm giác có sạn hay cát trong mắt là 32,2%, dùng nước mắt nhân tạo thường xuyên là 6,5%, test Schirmer (74,1%), test Bengal (64,5%). Về các tổn thương mắt khác trong hội chứng HC GS kết hợp với luput, các dạng bệnh lý mắt thường gặp là viêm kết mạc (29,0%), đục thuỷ tinh thể (25,8%), thoái hoá hậu võng mạc (19,3%), trong đó đục thuỷ tinh thể thường gặp hơn so với nhóm không có HC GS. Tỷ lệ giảm thị lực là 58,1%.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả