SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tình hình và đặc điểm thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn tại bệnh viện Trung ương Huế

Đề tài do các tác giả Võ Tam, Ngô Thùy Trang (ĐH Y dược Huế) thực hiện nghiên cứu tình hình và đặc điểm thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn tại bệnh viện Trung ương Huế.

Nghiên cứu tiến hành với những bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị suy thận mạn tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 3/2007-3/2008, gồm 2 nhóm: nhóm nghiên cứu (65 bệnh nhân các giai đoạn của thận suy mạn), nhóm chứng (30 bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế có mức lọc cầu thận bình thường).

Kết quả cho thấy, nồng độ trung bình của Hemoglobin máu ở bệnh nhân suy thận mạn là 7,96 ± 2,94 g/dL, nồng độ trung bình Hématocrite là 31,38 ± 8,96%, số lượng trung bình hồng cầu là 3,02 ± 0,88. 1012/L. Các giá trị MCV, MCH, MCHC nhóm suy thận mạn không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với nhóm chứng. Có 92.31% bệnh nhân thiếu máu các mức độ, trong đó thiếu máu trung bình và nặng chiếm tỷ lệ lớn nhất chủ yếu ở giai đoạn III và IV. Ở bệnh nhân suy thận mạn, chủ yếu là thiếu máu hồng cầu bình thường, đẳng sắc (tỷ lệ 91.67%), một số ít hồng cầu nhỏ (8.33%).
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 9-2008)

Các tin khác: