SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch trên núi đá vôi Vườn Quốc gia Bến En – Thanh Hoá

Đề tài do các tác giả Đỗ Ngọc Đài (khoa sau đại học, ĐH Vinh), Lê Thị Hương và TS. Phạm Hồng Ban (khoa sinh, ĐH Vinh) thực hiện đánh giá tính đa dạng thực vật trên núi đá vôi Bến En, làm cơ sở cho công tác bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật.

Đề tài tiến hành với toàn bộ hệ thực vật bậc cao có mạch trên núi đá vôi Vườn Quốc gia Bến En – Thanh Hóa; nội dung nghiên cứu đa dạng về thành phần loài, giá trị sử dụng cũng như nguồn gen quý hiếm, yếu tố địa lý và phổ dạng sống của hệ thực vật trên núi đá vôi Vườn Quốc gia Bến En – Thanh Hóa - .
Kết quả cho thấy, đã xác định được 412 loài, 267 chi và 110 họ. Trong đó, ngành mộc lan là đa dạng nhất, chiếm tới 94,18% tổng số loài, tiếp đến là ngành polypodiophyta, chiếm 4,37% số loài, các ngành còn lại (lycopodiophyta, pinophyta) chiếm tỷ lệ không đáng kể (1,50% tổng số loài). Các họ đa dạng nhất là euphorbiaceae, annonaceae, moraceae, rubiaceae, meliaceae, verbenaceae, sterculiaceae, lauraceae, oleaceae và rutaceae. Các chi đa dạng là ficus, jasminum, diospyros, aglaia, streblus, callicarpa, ophiopogon, polyalthia, uvaria và elaeocarpus. Hệ thực vật trên núi đá vôi Bến En gồm có 13 loài có nguy cơ bị tuyệt chủng được ghi trong sách đỏ Việt Nam chiếm 3,16%. Hệ thực vật trên núi đá vôi ở đây có nhiều loài cây có giá trị kinh tế cao và cho nhiều công dụng, cây làm thuốc có số loài cao nhất với 157 loài chiếm 49,69%; cây cho lương thực thực phẩm với 54 loài chiếm 17,09%. Thấp nhất là cây cho công dụng khác với 16 loài chiếm 5,06%. Trong các yếu tố địa lý thì yếu tố nhiệt đới chiếm tỷ lệ cao nhất với 55,59%, yếu tố đặc hữu đứng thứ 2 chiếm 31,56%, thấp nhất là yếu tố cây trồng chiếm 1,96%.
Qua qúa trình nghiên cứu, đề tài đã lập phổ dạng sống của hệ thực vật là: SB = 71,60 Ph + 5,03 Ch + 1,21 Hm + 6,55 Cr + 1,70 Th.
LV (nguồn: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, số 19/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả