SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tính chất hóa lý của vải cotton và cơ chế nhiễm bẩn dầu mỡ trên loại vải này

Đề tài do tác giả Đậu Anh Dũng và Định Thị Ngọ (Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nghiên cứu tính chất hóa lý và cơ chế nhiễm bẩn dầu mỡ của vải cotton.

Các tác giả tiến hành thí nghiệm với một loạt mẫu vải cotton khô, trắng, sạch có kích thước đồng đều 15x15 cm và các mẫu vải nhiễm bẩn dầu mỡ thải. Sau đó tiến hành đo phổ hồng ngoại IR, chụp ảnh SEM, đo bề mặt riêng bằng phương pháp BET và đo phổ nhiễu xạ tia X. Kết quả cho thấy, bề mặt vải cotton nhỏ, có hệ thống mao quản trên xơ. Sự nhiễm bẩn dầu mỡ trên bề mặt vải chủ yếu do quá trình hấp phụ vật lý giữa các phân tử. Dầu mỡ bám trong các khoảng trống giữa các bó xơ, bao bọc xung quanh sợi xơ vải chui sâu vào trong các mao quản của xơ.
Các nghiên cứu trên sẽ định hướng cho quá trình tổng hợp các chất hoạt động bề mặt chuyên dụng để xử lý dầu mỡ trên vải sợi.

BH (theo HH&UD, số 10/ 108)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả