SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tính chất điện hóa của màng polyanilin trên nhôm

Đề tài do các tác giả Phan Thị Bình, Nguyễn Thế Duy (Viện Hóa học, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam) thực hiện nhằm nghiên cứu tạo màng polyanilin trên nhôm và khảo sát quá trình động học xảy ra.

Để tạo màng polyanilin trên vật liệu nhôm, đề tài tiến hành sử dụng hỗn hợp (anilin 0,3M + H2SO4 1M) dưới chế độ dòng 1,75mA/cm2, trong thời gian 10 phút trên thiết bị IM6. sau khi tạo màng rửa sạch monome bám dính trên bề mặt màng bằng nước cất rồi đm khảo sát tính chất điện hóa trong dung dịch axit sunfuric nồng độ 1 M. Để khảo sát tính chất này, các tác giả sử dụng chủ yếu 2 phương pháp: phổ tổng trở (đo tại thế cân bằng ở dải tần số100mHz đến 100 kHz, biên độ 10mV), quét thế tuần hoàn (được đo trong khoảng thế từ -05V đến 0,25V, tốc độ quét thế 20mV/s với chu kì quét là 20).
Kết quả thí nghiệm cho thấy, màng polyanilin có hoạt tính điện hóa rất cao, có khả năng làm giảm khoảng 47% điện trở điện tích, chiều cao của pic oxi tăng lên theo số chu kỳ quét thế tuần hoàn.

BH (Theo tạp chí hóa học, số 6/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả