SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tính an toàn của trà tan “Nhân kim” trong điều trị hỗ trợ bệnh sỏi mật

Đề tài do tác giả Vũ Thị Khánh Vân (Viện Y học cổ truyền Quân đội) thực hiện nghiên cứu tính an toàn (độc tính cấp, độc tính bán trường diễn) của trà tan “Nhân kim” trước khi dùng điều trị hỗ trợ bệnh sỏi mật.
Theo đó, về xuất xứ của thuốc, trà tan “Nhân kim” trong điều trị hỗ trợ bệnh sỏi mật phù hợp giữa quan điểm của y học hiện đại về sỏi mật và phương pháp điều trị của y học cổ truyền. Về tính an toàn của bài thuốc, thuốc không xác định được LD50 (thử độc tính cấp diễn LD50 bằng đường uống trên chuột nhắt trắng). Thử độc bán trường diễn: cân nặng, hồng cầu, huyết sắc tố, protein của nhóm thử sau thí nghiệm tăng có ý nghĩa (p<0,001). Trên lâm sàng không thấy có những biểu hiện độc hay tác dụng phụ.
LV (nguồn: TC Dược học, số 402-2009)

Các tin khác: