SpStinet - vwpChiTiet

 

Ba hợp chất sterol và acid ursolic phân lập từ cây cườm rụng hoa dài (Ehretia longiflora Champ., Boraginaceae)

Đề tài do các tác giả Hoàng Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Kỳ (ĐH Dược Hà Nội), Phạm Hải Yến, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm (Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện KH&CN Việt Nam) thực hiện nghiên cứu tách chiết, phân lập và xác định cấu trúc hóa học của những thành phần chính trong vỏ cây cườm rụng hoa dài.
Nghiên cứu tiến hành với mẫu cây cườm rụng hoa dài thu hái được ở Cúc Phương (Ninh Bình) vào tháng 4/2007, tên khoa học là Ehretia longiflora Champ.
Từ dịch chiết methanol của vỏ cây cườm rụng hoa dài, bốn hợp chất 5α, 8α-epidioxyergosta-6,22-dien-3b-ol (1), b-sitosterol (2), daucosterol (3) và acid ursolic (4) đã được phân lập. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ 1D-, 2D-NMR, phổ khối lượng và so sánh với các dữ kiện phổ đã được công bố. Hợp chất 1 được phân lập đầu tiên từ chi Ehretia. Ba hợp chất 1-3 được phân lập lần đầu tiên từ loài Ehretia longi-flora Champ. Những kết quả thu được đã gợi mở khả năng ứng dụng của cây cườm rụng hoa dài trong tương lai.
LV (nguồn: TC Dược học, 1/2009)

Các tin khác: