SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu thực nghiệm xác định mô đun đàn hồi động của nền mặt đường bê tông xi măng

Đề tài do KS. Trần Thuận Lợi, PGS.TS Phạm Cao Thăng, ThS. Nguyễn Văn Hiếu (Học viện Kỹ thuật quân sự) thực hiện nghiên cứu thực nghiệm quan hệ giữa mô đun đàn hồi động và mô đun đàn hồi tĩnh nền đất dưới kết cấu mặt đường bê tông xi măng, phục vụ tính toán thiết kế và đánh giá sức chịu tải mặt đường bê tông xi măng (đường ô tô, sân bay) chịu tác dụng tải trọng động.
 

Hình minh họa.

Theo đó, mô đun đàn hồi của nền khi mặt đường bê tông xi măng chịu tải trọng động lớn hơn mô đun đàn hồi nền khi chịu tảo trọng tĩnh. Với loại đất và kết cấu tấm thử nghiệm nhận được là 1,68 lần. Mô đun đàn hồi của tấm bê tông xi măng khi tấm chịu tải trọng động xấp xỉ bằng mô đun đàn hồi và cường độ kéo uốn khi tấm chịu tải trọng tĩnh. Có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để đánh giá sức chịu tải của mặt đường, xác định mô đun đàn hồi bằng thiết bị đánh giá động không phá hủy loại tải trọng xung FWD để làm thông số đầu vào trong bài toán thiết kế và đánh giá mặt đường bê tông xi măng ô tô và sân bay.
 
LV (nguồn: TC Cầu đường, số 3-2012)

Các tin khác: