SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu thực nghiệm máy sấy đảo chiều gió Sra

Đề tài do các tác giả Lâm Thanh Hùng, Phan Hiếu Hiền thực hiện nghiên cứu tối ưu hóa máy một số thông số máy sấy tĩnh vỉ ngang đảo chiều gió Sra được Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nghiên cứu chế tạo, bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm để xây dựng các hàm tương quan của quá trình sấy trên hạt lúa, tối ưu hóa các hàm tương quan, tìm ra các biến số tối ưu.
Qua nghiên cứu quy hoạch thực nghiệm đề tài xây dựng được 3 phương trình hồi quy. Trong đó, hàm y1 mô tả về sự đồng đều ẩm độ giữa các lớp hạt trong quá trình sấy, hàm y2 mô tả về thời gian sấy, hàm y3 mô tả về tổn thất áp suất qua vỉ sàn và lớp hạt, với 3 biến số độc lập là bề dày lớp hạt (x1), suất lưu lượng gió (x2) và thời điểm đảo (x3). Dùng phương pháp tối ưu hóa với hàm mục tiêu y1, y2 và y3 đã xác định được các thông số tối ưu của quá trình sấy máy sấy Sra. Bề dày lớp hạt: x = 0,60 mét; suất lưu lượng gió: V = 1,1 m3/s/tấn; thời điểm đảo: t = 13,34%, với ẩm độ hạt đầu vào ở khoảng 25%.
 
LV (nguồn: TC Công nghiệp, kỳ 2, 5/2009)

Các tin khác: