SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng yếu tố thiết kế tới đặc trưng truyền nhiệt của quần áo ấm

Đề tài do ThS Lã Thị Ngọc Anh, PGS.TS Trần Bích Hoàn (Đại học bách khoa Hà Nội) thực hiện nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng yếu tố thiết kế tới đặc trưng truyền nhiệt của quần áo ấm.

Đối tượng nghiên cứu là một số loại vải may quần áo ấm mùa đông như: vinylon, bông PET, lụa lót nylon.
Sử dụng mô hình thực nghiệm để nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố thiết kế đến đặc trưng truyền nhiệt qua kết cấu quần áo mùa đông cho thấy, các kiểu quần áo khác nhau ảnh hưởng đến hệ số truyền nhiệt k, lượng dư cử động ảnh hưởng rất lớn đến hệ số truyền nhiệt của kết cấu quần áo. Khi tăng lượng dư cử động từ 0 – 16mm, k giảm 22% - 49%. Các kết cấu nghiên cứu có lượng dư cử động δ = 0-16mm đều có hệ số truyền nhiệt không đáng kể. Khi tăng mật độ bước đường may từ 50mm lên 700mm thì hệ số truyền nhiệt của kết cấu giảm 26%. Hình dạng đường may chần dọc, ngang hay ô vuông đều có ảnh hưởng khác nhau đến hệ số truyền nhiệt. Khi bước đường may chần M nhỏ thì chênh lệch hệ số truyền nhiệt giữa các kiểu trần trung bình là 10%. Cách thức liên kết lớp vỏ với lớp bông hay lớp bông với lớp lót có ảnh hưởng khác nhau đến hệ số truyền nhiệt, chênh lệch khoảng 10%. Kiểu may chần bông với lót cho hiệu quả cách nhiệt tốt hơn.

BH (Theo KH&CN Nhiệt, số 9/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả