SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống quan trắc theo thời gian thực một số chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản cho cầu dây văng

Hội đồng nghiệm thu của Bộ Giao thông Vận tải do PGS.TS Hoàng Hà làm Chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài trọng điểm cấp bộ: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống quan trắc theo thời gian thực (liên tục) một số chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản cho cầu dây văng trong giai đoạn khai thác” do TS Bùi Xuân Ngó (Trung tâm Tự động hóa và Đo lường - Viện KH&CN Giao thông Vận tải) làm chủ nhiệm.
Sau 2 năm thực hiện (2009-2011), đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu thiết kế hệ thống quan trắc theo thời gian thực để theo dõi một số chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của cầu dây văng; chế tạo thành công một hệ thống quan trắc, đưa vào lắp đặt và vận hành có hiệu quả tại cầu Kiền (Hải Phòng). Việc chế tạo được hệ thống thiết bị trên cơ sở các linh kiện điện tử của nước ngoài đã giúp giảm chi phí 50% so với thiết bị cùng loại nhập ngoại...

LV (nguồn: TCHĐKH, 12/2011)

Các tin khác: