SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu thiết kế lập mô hình toán – cơ của quá trình cắt gọt tạo phoi trên cơ sở cơ học các môi trường liên tục

Đề tài do TS. Lưu Quang Huy (ĐH Sư phạm Hà Nội) thực hiện nghiên cứu quá trình cắt gọt, trên cơ sở coi quá trình cắt gọt tạo phoi như là một bài toán trong lý thuyết cơ học các môi trường liên tục.
Theo đó, mô hình toán – cơ dựa trên cơ sở lý thuyết cơ học các môi trường liên tục được xây dựng cho phép nghiên cứu quá trình cắt gọt tạo phoi dưới các góc độ mới đáng chú ý: liên kết có hệ thống các quy trình cơ – nhiệt và biến đổi năng lượng diễn ra trong quá trình. Mô hình này là công cụ rất thực tế để đánh giá quá trình cắt gọt. Hiệu quả của mô hình này nói chung phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu mà mô hình được sử dụng. Giá trị chính của mô hình là cho phép đưa ra số liệu có hệ thống cho quá trình cắt gọt tạo ra dạng phoi liên tục (continnuous chip) và điều kiện dẫn đến tạo ra dạng phoi không liên tục (discontinuous chip). Hiệu quả của mô hình được đảm bảo bởi trình độ kỹ thuật máy tính hiện nay, cho phép mở ra hướng nghiên cứu mới mô phỏng trực quan diễn biến của quá trình tạo phoi, cho phép có được các lời giải mong muốn một cách tin cậy về các khía cạnh động học, động lực học và nhiệt của quá trình cắt gọt.
LV (nguồn: TC Cơ khí VN, số 1+2 – 2010)  

Các tin khác: