SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu thành phần quần xã tuyến trùng ở một số sinh cảnh điển hình thuộc Cần Giờ, TP.HCM

Đề tài do ThS. Ngô Thị Lan và SV. Võ Đạo Hiến (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) thực hiện nghiên cứu cấu trúc các thành phần trong quần xã tuyến trùng (Nematoda).
Quần xã tuyến trùng, nhóm ưu thế bậc nhất trong quần xã động vật đáy cỡ trung bình. Quần xã tuyến trùng ở Cần Giờ được nghiên cứu theo 2 mùa, khô và mưa, tại 4 sinh cảnh khác nhau: sinh cảnh trong rừng, sinh cảnh kênh rạch, sinh cảnh đất trống và sinh cảnh bãi biển.
Kết quả nghiên cứu ghi nhận được 114 giống, thuộc 31 họ, 9 bộ là Enoplida, Trefussiida, Chromadorida, Desmodorida, Desmocolecida, Plectida, Monhysterida, Rhabditida và Araeolaimida thuộc 2 lớp Enoplea và Chromadorea. Cấu trúc quần xã, số lượng các giống, mật độ phân bố và đa dạng sinh học của tuyến trùng theo mùa cho thấy sự đa dạng của quần xả tuyến trùng và có sự khác biệt đáng kể về thành phần và mật độ phân bố. Cần những nghiên cứu sâu hơn về tính chất sinh thái môi trường, đặc biệt là quy luật biến động của quần xã tuyến trùng và khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý môi trường.
LV (nguồn: TC Khoa học, ĐHSP TP.HCM, 9/2011)

Các tin khác: