SpStinet - vwpChiTiet

 

Ba dự án khoa học nhận tài trợ của Mỹ

Ba dự án nghiên cứu khoa học của Việt Nam sẽ được nhận tài trợ từ chương trình Đối tác Tăng cường Nghiên cứu Khoa học (PEER), Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo.

Đó là các dự án:

Di truyền học bảo tồn phục vụ cải thiện đa dạng sinh học và tăng cường quản lý tài nguyên tại đồng bằng sông Mê Kông đang thay đổi: nghiên cứu tính thích ứng về mặt di truyền của các quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi do phát triển đập, phát triển nông nghiệp và biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Mê Kông. Tham gia dự án có các nhà khoa học thuộc Đại học Nha Trang và Đại học Old Dominion.

Phát triển kĩ thuật và thử nghiệm hiện trường một loại thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng khép kín và giá thành rẻ: nghiên cứu phát triển một thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng giá rẻ đáp ứng nhu cầu điện cơ bản cho những người sinh sống ở khu vực khó khăn và các cộng đồng ven biển hẻo lánh ở Việt Nam.

Tham gia dự án có các nhà khoa học thuộc Đại học Tân Tạo và Đại học Hawaii.

Đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước ngầm: các khoảng trống về học thuật và khoa học: Thu thập mẫu nước ngầm ở khu vực xung quanh Hà Nội để đánh giá các rủi ro về ô nhiễm asen.
Tham gia dự án có các nhà khoa học thuộc thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Columbia.
 
Ba dự án nói trên nằm trong tổng số 54 dự án nghiên cứu khoa học của 32 nước được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cấp ngân quỹ năm nay trong khuôn khổ chương trình tài trợ cạnh tranh PEER do Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (NAS) và Quỹ khoa học tự nhiên (NSF) quản lý, với tổng kinh phí là 7,5 triệu USD. Các dự án hầu hết tập trung vào các lĩnh vực như nông lâm nghiệp, làm sạch nước ngầm, đa dạng sinh học, giảm rủi ro từ núi lửa, hạn hán và biến đổi khí hậu. Những người nhận tài trợ được chọn ra từ gần 300 đề án nghiên cứu chất lượng cao.
 
Nguồn: Tia Sáng

Các tin khác: