SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu thành phần hóa học rễ cây xuân hoa

Đề tài do các tác giả Trần Công Khánh, Nguyễn Thị Minh Hằng, Đoàn Thị Mai Hương, Nguyễn Văn Hùng thực hiện nghiên cứu thành phần hóa học rễ cây xuân hoa.

Cây xuân hoa thuộc họ ô rô, dân gian thường gọi là cây hoàn ngọc hoặc cây con khỉ dùng để chữa bệnh tiêu chảy, kiết lị, viêm đại tràng….
Rễ cây xuân hoa được thu hái tại Tây Ninh (2007). Sau đó, sấy khô, nghiền nhỏ rồi ngâm chiết với EtOH (3 lần trong 72 giờ). Dịch chiết sau đó được cất loại dung môi ở áp suất giảm, thu được cặn dịch EtOH. Cặn dịch EtOH được cho thêm H2O, chiết thêm tiếp n-hecxan, EtOH, cất loại dung môi thu được 8,5g cặn dịch n- hecxan; 9g cặn dịch EtOAc, 12g cặn dịch BuOH và 25g cặn dịch H2O. Dịch chiết tổng và các dịch chiết khác được đem đi thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định đối với chủng tụ cầu vàng Staphylococcus aureus với giá trị IC50 là 174,9 µg/ml.
Từ dịch chiết n-hexan nghiên cứu đã phân lập được lupeol (1,1g), lupenone (2,1mg), betulin (3,2g), asperglaucide (5, 3,5mg) và axit palmitic (6,5,9mg)
Từ dịch chiết EtOAc đề tài đã phân lập được lupeol (1,0,75g), ß – sitosterol (10mg), betulin (3, 072g), axit pomolic (4,6mg), ß – sitosterol glycoside (20mg).
BH (Theo tạp chí KH&CN, số 6/07

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả