SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá bạch đồng nữ (Clerodendrum chinense var. simplex (Moldenke) S.L.Chen, Verbenaceae)

Đề tài do tác giả Nguyễn Thái An (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nghiên cứu về thành phần hóa học của lá bạch đồng nữ (Clerodendrum chinense var. simplex (Moldenke) S.L.Chen) được thu hái tại Bát Tràng – Long Biên – Hà Nội.

Theo đó, kết quả định tính các nhóm chất bằng phản ứng hóa học cho thấy, trong lá bạch đồng nữ có flavonoid,coumarin, saponin, đường khử, tanin, sterol, acid amin, polysaccharid, muối calci, không có glycosid tim, alcaloid, anthranoid, acid hữu cơ, caroten, chất béo. Dịch chiết toàn phần bằng SKLM thấy xuất hiện 10 vết với màu sắc, Rf và độ đậm nhạt khác nhau trong hệ dung môi benzen: aceton (9:1). Phân đoạn chứa flavonoid toàn phần định tính bằng SKLM thấy xuất hiện 7 vết với màu sắc, Rf và độ đậm nhạt khác nhau trong hệ dung môi ethylacetat: acid formic: H2O (8:1:1). Định tính phân đoạn chứa coumarin bằng SKLM thấy xuất hiện 11 vết với màu sắc, Rf và độ đậm khác nhau trong hệ cloroform: ethylacetat: acid formic (3:3:1). Phân đoạn chứa saponin toàn phần bằng SKLM thấy xuất hiện 4 vết với màu sắc, Rf và độ đậm nhạt khác nhau trong hệ dung môi n-butanol: acid acetic: H2O (4:1:5). Hàm lượng phân đoạn chứa flavonoid trong lá bạch đồng nữ là 1,77 ± 0,10%, hàm lượng phân đoạn chứa coumarin toàn phần trong lá bạch đồng nữ là 1,46 ± 0,06% và hàm lượng phân đoạn chứa saponin toàn phần trong lá bạch đồng nữ là 1,14 ± 0,09%.
LV (nguồn: TC Dược học, 8/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả