SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tách loại As trong nước bằng Zeolit Nax được tổng hợp từ cao lanh Phú Thọ

Asen là nguyên tố độc hại có mặt ở nhiều nơi, đặc biệt là trong các nguồn nước ngầm. Nhóm tác giả Hà Thị Lan Anh, Nguyễn Quốc Đạt, Tạ Ngọc Đôn (Khoa Công nghệ Hóa học- Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm Việt Trì, Khoa Công nghệ hóa học- Đại học Công nghiệp Hà Nội, Khoa Công nghệ hóa- Đại học Bách khoa Hà Nội) đã thực hiện đề tài trên nhằm tìm ra một phương pháp xử lý As hiệu quả trong các vùng đất, nước ô nhiễm.

Tiến hành thực nghiệm với vật liệu gồm Zeolit Nax, dung dịch chứa asen gốc được pha chế từ As2O3, nồng độ 0,5mg/l, nhóm tác giả lần lượt so sánh khả năng hấp phụ asen của Zeolit Nax và NaxFe, khảo sát khả năng hấp phụ asen của Zeolit NaxFe, khảo sát khả năng hấp phụ asen của Zeolit NaxFe trong dung dịch có mặt KmnO4.
Kết quả thực nghiệm -  cho thấy khả năng hấp phụ As của Zeolit NaxFe cao hơn Zeolit Nax do quá trình hấp phụ xảy ra không chỉ theo cơ chế hấp phụ trao đổi ion thông thường mà còn theo phương pháp hấp phụ- keo tụ do sự xuật hiện một phần sắt trên bề mặt Zeolit sau quá trình trao đổi. Đặc biệt hiệu suất xử lý As hiệu quả hơn khi sử dụng chất oxi hóa KMnO4 (loại được 99,8% trong khi không dùng KMnO4 chỉ loại được 98,2%).

Như vậy để xử lý 1m3 nước chứa 0,5mg/l As tại pH = 7, nhiệt độ 250C , trong thời gian 15 phút chỉ cần 100g Zeolit NaxFe, hoặc 70g dung dịch này nếu trong dung dịch xử lý có mặt chất oxi hóa.

BH (Theo Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, số 2/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả