SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tách chiết chitin từ đầu vỏ tôm bằng các phương pháp sinh học

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Thiết, Đỗ Ngọc Tú thực hiện. Hiện nay chitin được tách chiết từ vỏ giáp xác chủ yếu bằng các phương pháp hóa học. Trong công trình này, nhóm tác giả sẽ nghiên cứu, thu nhận chitin từ phế liệu đầu vỏ tôm bằng công nghệ enzyme.

Vật liệu dùng trong quá trình nghiên cứu là phụ phẩm đầu và vỏ tôm. Phụ phẩm sau khi mua về sấy lại cho khô ròn ở nhiệt độ 40 c rồi nghiền nhỏ thành bột. Ngoài ra, còn có vỏ dứa và các hóa chất như: NaOH, HCl và axit oxalic của trung quốc, KmnO4 của việt nam, mark công nghiệp.
Tiến hành quy trình thu nhận chitin bằng phương pháp enzym sử dụng dịch ép vỏ dứa được thực hiện ở 3 quy mô với 100g, 500g và 2 kg nguyên liệu đầu vỏ tôm. Kết quả cho thấy, cứ 100g nguyên liệu ban đầu được xử lý với 300ml dịch ép bã dứa là thích hợp. Toàn bộ quy trình thực hiện trong 8 giờ.
Qua việc tiến hành thu nhận chitin bằng phương pháp hóa học và so sánh kết quả của 2 phương pháp, đề tài cho thấy, sử dụng phương pháp chế biến sinh học có nhiều ưu điểm hơn như: không cần axit để lọai khoáng, tiêu tốn ít xút cho loại bỏ protein, hiệu quả thu hồi chitin cao hơn mà chất lượng chitin thu được lại tốt hơn, ít gây ô nhiễm môi trường hơn. Nhược điểm duy nhất là sử dụng bromelain trong dịch ép vỏ dứa mất nhiều thời gian thực hiện hơn.

BH (Theo tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả